Passengers’ right for compensation for cancelled or delayed flight is determined by the Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91.

Service we provide is based on the following regulations

Terms of service
 1. Send information about your flight with necessary details through application form.
 2. After initial assessment, we will let you know whether we can help you or not.
 3. In case we accept your order, we send you via email set of documents, including power of attorney and contract.
 4. The contract is concluded the moment you send signed power of attorney (via email).
 5. Sending us the power of attorney is equivalent with accepting the contract and Terms of service and also means that you agree to get the invoice via email.

PRIVACY POLICY

(Polish version, English soon)

  1. Respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz szanując Twoje prawa zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
  2. Na naszej stronie poprzez formularze zgłoszeniowe zbieramy następujące dane osobowe:
  Imię i nazwisko – podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli przygotować pełnomocnictwo oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.
  Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub oddzwaniamy w związku z prośbą o taką formę kontaktu.
  Adres e-mail – poprzez pocztę elektroniczną wysyłamy do Ciebie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wszystkie wymagane dokumenty oraz kontaktujemy się z Tobą.
  3. W momencie przyjęcia zlecenia poprosimy Ciebie o przesłanie podpisanego pełnomocnictwa, Twojego biletu lotniczego lub rezerwacji. W przypadku skrócenia imprezy turystycznej, poprosimy o przesłanie podpisanego pełnomocnictwa i rezerwacji imprezy. Dokumenty te mogą zawierać twoje dane osobowe.
  4. Jeżeli linie lotnicze, biuro podróży lub organ odpowiedzialny za przestrzeganie praw pasażerów będzie wymagał innych dokumentów (np. w przypadku składania skargi), zwrócimy się do Ciebie o ich przesłanie do nas oraz o wyrażenie zgody na ich przekazanie.
  5. Powyższe dane osobowe gromadzimy w celu reprezentowania Ciebie w postępowaniu o uzyskanie odszkodowania od przewoźnika lotniczego lub rekompensaty od biura podróży oraz dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych.
  6. Imię i nazwisko, pełnomocnictwo, bilety lotnicze lub rezerwacje zostaną udostępnione przewoźnikowi lub biuru podróży wraz z wnioskiem (złożonym w Twoim imieniu) o wypłatę odszkodowania lub rekompensaty. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (dane zawarte na fakturze) przetwarzane będą przez biuro księgowe na podstawie zawartej umowy tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  7. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres trwania procedury uzyskiwania odszkodowania lub rekompensaty. Po zakończonym postępowaniu zostaną usunięte. Faktury przechowywane są przez okres wskazany w przepisach.
  8. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
  9. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 21 i innych RODO). Ponadto Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: biuro@odszkodowaniezaopoznienie.pl
  10. Administratorem Danych Osobowych jest: Marcin Bonisławski prowadzący działalność odszkodowaniezaopoznienie.pl Marcin Bonisławski, ul. Nagórskiego 9E/11 80-463 Gdańsk.